O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Renata Cybulska świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego. Kancelaria specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego.

Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, klientom indywidualnym, jak i podmiotom publicznym. Kancelaria świadczy usługi prawne w pełnym zakresie, na co pozwala nasze dotychczasowe doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje osób współpracujących.

Radca prawny dr Renata Cybulska

Adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego. Autorka publikacji z ww. zakresu, w tym praktycznych wyjaśnień i komentarzy.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy obsłudze prawnej przedsiębiorców, reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych oraz w postępowaniach administracyjnych.

Współpracownicy:

Kancelaria Prawny Renata Cybulska stale współpracuje z doświadczonymi specjalistami. Jeśli wymaga tego charakter lub zakres prowadzonej sprawy, współpracuje również z notariuszami, rzecznikami patentowymi, biegłymi i rzeczoznawcami oraz tłumaczami przysięgłymi.

 

Oferowane usługi

Kancelaria Radcy Prawnego dr Renata Cybulska świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • prawa gospodarczego i spółek handlowych,
 • prawa i postępowania cywilnego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa i postępowania cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa i postępowania administracyjnego.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywania pism procesowych,
 • reprezentowania przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
 • reprezentowanie przed sądami polubownymi,
 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • windykację należności.

 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Renata Cybulska

ul. Wojewódzka 16/3
40-026 Katowice

tel.: 32 725 03 47
fax: 32 206 97 28

renata.cybulska@kancelariacybulska.pl